Συνέδριο Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου (ΙΚ/Α) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

November 7, 2016 – November 8, 2016Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων, με το έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης» που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση», δημιούργησε το Ιδρυματικό Αποθετήριο (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) του Ιδρύματος όπως και δομές και διαδικασίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη και τον διαρκή εμπλουτισμό της.

Το Αποθετήριο συγκεντρώνει την ερευνητική και εκπαιδευτική παραγωγή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στοχεύει στη διάθεση του υλικού αυτού προς την εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, στο Αποθετήριο αναπτύχθηκε και ειδική αρχειακή συλλογή με ψηφιακά τεκμήρια στα οποία αποτυπώνονται η ιστορική διαδρομή, η διοικητική λειτουργία του, η ζωή της κοινότητάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, οι υποδομές και ο ρόλος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου δημιουργήθηκε και η υποδομή για την δημιουργία και διαχείριση ψηφιακών βιβλίων και περιοδικών. Παράλληλα τα έντυπα επιστημονικά περιοδικά που εκδίδονται από εκπαιδευτικούς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ψηφιοποιούνται για να συνεχίσουν την κυκλοφορία τους σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Στην ίδια λογική αναπτύχθηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης συνεδρίων.

 

Συνέδριο Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου (ΙΚ/Α) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων


(Το παρών αποτελεί παράδειγμα συνεδρίου).

Το συνέδριο οργανώνεται από Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Ιονίων Νήσων, στα πλαίσια του έρου της ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Πρόκληση ενδιαφέροντος

Για να υποβάλετε άρθρο θα πρέπει να φτιάξετε ένα λογαριασμό στον ιστότοπο του συνεδρίου σαν συγγραφέας (author). Τα υποβληθέντα άρθρα θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι ακόλουθες

  • Ψηφιακά μέσα
  • Ψηφιακές επικοινωνίες
  • Μουσική τεχνολογία
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Conference InformationCopyright © 2015 Συνέδριο - Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Κατασκευή ιστοσελίδας από την Κατασκευή ιστοσελίδας